Polecamy

Czytaj nie dlatego, iżeby temu, co czytasz, się przeciwstawiać i to zbijać;
ani dlatego, by temu wierzyć i to brać za rzecz oczywistą;
ani też dlatego, by mieć temat do rozmowy i dyskusji;
lecz dlatego, by rzecz czytaną ważyć i rozważać.
Pewne książki należy tylko powierzchownie smakować, inne należy połykać,
a tylko nieliczne należy przeżuwać i trawić. To znaczy:
pewne książki należy czytać tylko częściami; inne należy czytać bez szczególnej dociekliwości;
a tylko nieliczne czytać należy w całości, pilnie i uważnie.

Francis Bacon

 

Skarbnica Wiedzy

Fioletowy Płomień

The Summit Lighthouse

Summit University

Summit University Press

Polecane Książki*

SAINT GERMAIN O Alchemii

SAINT GERMAIN Wyjawione Tajemnice

SAINT GERMAIN Magiczna Obecność

SAINT GERMAIN Medytacje nad „JAM JEST”

ELIZABETH CLARE PROPETH Przepowiednie Saint Germaina na nowe tysiąclecie

ISABEL COOPER-OAKLEY Hrabia de Saint Germain

ELIZABETH CLARE PROPHET Jestem Twoim Stróżem

LOIS DRAKE Issa

VIRGINIA FELLOWS Kod Szekspira

*Uwaga: Książki, które naszym zdaniem i według naszej wiedzy, są jak najbardziej godne polecenia,
to tylko i wyłącznie pozycje wymienione z tytułu na naszej stronie.
Nie posiadamy wiedzy oraz zdania na temat żadnej innej pozycji, która nie jest tutaj wymieniona,
publikowanej przez którekolwiek z wydawnictw poza Summit University Press.