Gdzie kupić

Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza psuje i gdzie złodzieje podkopywują i kradną;
Ale skarbcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól ani rdza psuje i gdzie złodzieje nie podkopywują, ani kradną.
Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam jest i serce wasze.

Jezus Chrystus