Autorzy

Skarżysz się, że zno­sisz krzyw­dy i nies­pra­wied­li­wość…
Pa­miętaj, że naj­większym nie­szczęściem jest je wyrządzać.

Pitagoras

 

original filename ECP 42.tif

Elizabeth Clare Prophet

jest prekursorką współczesnej duchowości i autorką znaną na skalę międzynarodową.

Pośród jej najlepiej sprzedających się tytułów są
Fallen Angels and the Origins of Evil (Upadłe Anioły i Pochodzenie Zła),
Fallen Angels Among Us (Upadłe Anioły Pośród Nas),
Saint Germain o Alchemii (Wydawnictwo Centrum), Nieznane Lata w Życiu Jezusa (Amber Wydawnictwo),
The Human Aura (Ludzka Aura) oraz seria Kieszonkowych Przewodników po Praktycznej Duchowości,
która zawiera JESTEM Twoim Stróżem (P&G Editors),
Soul Mates and Twin Flames (Branie Dusze i Bliźniacze Płomienie)
oraz Violet Flame to Heal Body, Mind and Soul (Fioletowy Płomień do Uzdrowienia Ciała, Umysłu i Duszy).

Szeroki wybór jej książek, przetłumaczonych łącznie na 32 języki, jest dostępny na całym świecie.

Niepublikowane dzieła Marka L. Prophet oraz Elizabet Clare Prophet będą w dalszym ciągu publikowane przez Summit University Press.